Ống PPR

Ống PPR

Ống PPR 2 lớp chống tia uv

Phụ tùng PPR
Nối thẳng
Nối thẳng ren trong
Nối thẳng ren ngoài
Nối thẳng chuyển bậc
Nối góc 45º
Nối góc 90º
Nối góc 90º ren trong
Nối góc 90º ren trong kép
Nối góc 90º ren ngoài
Ba chạc
Ba chạc 90º ren trong
Ba chạc 90º ren ngoài
Ba chạc 90º chuyển bậc
Đầu bịt
Van chặn
Van cửa
Zắc co nhựa
Zắc co ren ngoài
Zắc co ren trong
Đai khởi thuỷ hàn
Nối thẳng chuyển bậc hàn
Nối góc 45º hàn
Nối góc 90º hàn
Ba chạc 60º hàn
Ba chạc 90º hàn
Ba chạc chuyển bậc 90º hàn
Ba chạc chuyển bậc 90º hàn
Nhóm sản phẩm khác

028 3971 2230