Ống HDPE

Ống PEHD hệ inch

Ống gân xoắn PEHD 2 lớp

Phụ tùng uPVC
Nối thẳng
Khâu nối ren trong
Khâu nối ren ngoài
Nối thẳng chuyển bậc
Nối góc 90º
Nối góc 90º ren ngoài
Ba chạc 90º
Nối góc 90º chuyển bậc
Đầu bịt
Đầu nối bằng bích
Vành bích thép
Gioăng bích
Đai khởi thuỷ
Đai khởi thuỷ đầu bịt
Chụp lọc nước
Nối chuyển bậc hàn
Nối góc 11.25º - 30º hàn
Nối góc 45º hàn
Nối góc 90º hàn
Ba chạc 90º hàn
Ba chạc chuyển bậc 90º hàn
Nhóm sản phẩm khác

028 3971 2230