Ống gân PE

Ống gân PE

Ống gân PE nong trơn

Phụ tùng PPR
Co 45º
Co
Nối rút uPVC
Nối rút
Nhóm sản phẩm khác

028 3971 2230