Nhựa Bình Minh (BMP) dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 28,4%

Tin Khác

Châu Âu tuyên bố sẽ 'quyết đoán' hơn trong thương mại toàn cầu

20-09-2020

Sản xuất công nghiệp dần phục hồi

15-09-2020

Tin tức Nhựa Bình Minh (BMP) dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 28,4%

18-09-2020

(ĐTCK) Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Mã chứng khoán: BMP – sàn HOSE) thông báo tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2020.

 

Theo đó, Nhựa Bình Minh dự kiến tạm ứng cổ tức 28,4%/cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.840 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ chi ra 232,5 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp dự kiến việc chi trả cổ thực hiện trong tháng 10/2020.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.270,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 257 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,7% và 23,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 55,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

 

6 tháng đầu năm 2020 biên lợi nhuận gộp đã tăng từ 22,9% lên 26,4% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 9,9% lên 11,3%.

Năm 2020, BMP đặt kế hoạch doanh thu 4.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 582 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 10% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến cổ tức tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

 

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 5,5% lên mức 3.006,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 1.163,6 tỷ đồng, chiếm 38,7% tổng tài sản; tài sản cố định là 568,6 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản; tồn kho là 406,9 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 355,8 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 321,4 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch 17/09/2020, cổ phiếu BMP giảm 500 đồng về 58.600 đồng/cổ phiếu.

 

Tác giả Vũ Duy Bắc